Forebyggelse
 • Risikogennemgang af virksomheder
 • Risikostyring
 • Udvikling af risikostyringsværktøjer
 • Brand og sikring
 • Værditab og driftstab
 • Beredskabsplaner
 • Flugtvejstegninger
 • Brandtekniske tegninger
 • Bygningsskader
 • Holdningsbearbejdning
 • Undervisning
 • Projektering og udbud
 • Standarder og vejledninger
 • Guidelines og sikkerhedskampagner
 • Varmt arbejde
 

 
Ivan Langmach Jacobsen